informacje o przepowiedniach wizjonujących koniec świata czyli apokalipsę w 2012 roku oraz innych


Przepowiednie

Nostradamus, rok 2012, Tarot, Sybilla, apokalipsa czyli koniec świata.

Przepowiednie

przepowiednie

 
 

Przepowiednia to sąd mający charakter profetyczny, przewidujący przyszłe zdarzenia losowe. Najbardziej znanym autorem tego rodzaju proroctw był Nostradamus. Ten francuski lekarz, matematyk i astrolog był doradcą francuskiej królowej Katarzyny I i przepowiedział między innymi śmierć jej męża – Henryka II.

Nostradamus zasłynął głównie z przepowiedni, które pisał w formie rymowanych czterowierszy układanych po sto (centurie). Pierwszych siedem z nich jest dedykowanych jego najstarszemu synowi – Cezarowi. Większość centurii opisuje katastrofy - plagi, trzęsienia ziemi, wojny, powodzie, inwazje, morderstwa, wojny. Żadne z tych przepowiadanych wydarzeń nie jest datowane – tzn. dokładnie nie wiadomo, kiedy będzie miało miejsce. Głównym tematem tych tekstów jest inwazja sił Islamu na Europę ze wschodu i południa pod przewodnictwem Antychrysta. Wydaje się, że wizje te powstały pod wpływem aktualnych wydarzeń politycznych.

By zrozumieć przepowiednie Nostradamusa, należy zrozumieć sposób, w jaki były pisane jego wizje. Sam ich autor tłumaczy to następująco:
„W oparciu o boskie nadnaturalne natchnienie wyodrębniam pojedyncze miejsca według ich specyfiki. Potem łączę owe miejsca z niebiańskimi znakami. Podobnie określam okresy czasu, dla których charakterystyczny jest okultyzm, mocą łaski i siły potęgi Boga. W jego obecności od zawsze łączą się trzy czasy: ponieważ przecież wszystko obnażone i otwarte znajduje się przed twymi oczami, o Panie!, przy czym stosuję teorię obiegów planet do przeszłych, teraźniejszych i przyszłych przyczyn.”

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Inne artykuły które mogą Cię zainteresować:
Kosmos wyprawy i historia jego podboju. Biblia tysiąclecia i inspiracje z niej płynące. MMORPG darmowe gry online.